Kullanıcı Sözleşmesi

Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınızca oluşturulan mevcut başvurunun eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır. Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; başvurunuz dâhilinde, onay verdiğiniz andan itibaren başvuru sırasında belirttiğiniz tüm bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru sırasında belirttiğim tüm kişisel bilgilerimi Belediye İştiraki ve 3 Kişiler ile paylaşılmasına açık rızam ile onay veriyorum.