REVİT EĞİTİMİ 1. DÖNEM
Kursun Adı
REVİT EĞİTİMİ 1. DÖNEM

Son Başvuru Tarihi
02.08.2021

Max Katılımcı Sayısı/Katılımcılar
20

Kursun Amacı

 

Kurs,  ilgilenen tüm işletmelerde istihdam olanağı sağlamak adına hazırlanmış bir içeriğe sahiptir. Kursun genel amacı,

  •  Bilgisayar ortamında temelde Revit yazılımı ile; iki ve üç boyutlu çizim yapabilen personel yetiştirmektir. 
  • Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Mimarlık sektöründe istihdam edilebilir.

Bu kursu bitiren kursiyer;

  • Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
  • Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
  • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  • Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
  • Kursiyer merkezli, aktif ve kendi hızına göre öğrenme imkanı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Kursun İçeriği

 

REVIT program kurulumu,

Program ve araçları tanıtımı,

2 Boyutlu çizimler ve örneklendirmeler,

3 Boyutlu çizimler ve örneklendirmeler

Ölçme Değerlendirme

Kursun Günleri/Saatleri

 

Salı: 18:00-20:00

Perşembe: 18:00-20:00

Eğitmen Unvanı

Araştırma Görevlisi