REVİT EĞİTİMİ 1. DÖNEM
Kursun Adı
REVİT EĞİTİMİ 1. DÖNEM

Son Başvuru Tarihi
02.08.2021

Kursun Süresi
72 SAAT

Kurs Başlama Tarihi
02.08.2021

Kurs Bitiş Tarihi
30.09.2021

Kursun Amacı

 

Kurs,  ilgilenen tüm işletmelerde istihdam olanağı sağlamak adına hazırlanmış bir içeriğe sahiptir. Kursun genel amacı,

  •  Bilgisayar ortamında temelde Revit yazılımı ile; iki ve üç boyutlu çizim yapabilen personel yetiştirmektir. 
  • Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Mimarlık sektöründe istihdam edilebilir.

Bu kursu bitiren kursiyer;

  • Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
  • Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
  • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  • Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
  • Kursiyer merkezli, aktif ve kendi hızına göre öğrenme imkanı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Kursun İçeriği

 

REVIT program kurulumu,

Program ve araçları tanıtımı,

2 Boyutlu çizimler ve örneklendirmeler,

3 Boyutlu çizimler ve örneklendirmeler

Ölçme Değerlendirme

Kursun Günleri/Saatleri

 

Salı: 18:00-20:00

Perşembe: 18:00-20:00

Eğitmen Unvanı

Araştırma Görevlisi